De All Integrated 360° Quick scan


De All Integrated Quick Scan is een eerste inventarisatie van uw totale informatievoorziening. Hiermee kan snel en goedkoop de gezondheid van uw informatievoorziening worden vastgesteld en kunnen verbeterpunten in kaart worden gebracht. De integrale en objectieve analyse leidt vrijwel altijd tot verbeteringen en kostenbesparingen. Veelal hebben 80% van de gegeven adviezen, slechts een terugverdientijd van enkele weken of maanden.

All Integrated 360 graden Quick ScanOp basis van interviews worden de functionele en technische componenten van de totale informatievoorziening verkend. Hiervoor worden gestructureerde vragenlijsten gebruikt die het hele spectrum bestrijken. Daar waar op basis van de interviews niet direct een eenduidig antwoord is te geven wordt dit aangegeven. De gegeven antwoorden worden door All Integrated met elkaar in relatie gebracht en inhoudelijk beoordeeld. Op basis van deze eerste analyse komen lacunes en inconsistenties boven water. Daarnaast wordt gekeken of er optimalisaties van het geheel, efficiencyslagen en kostenreducties mogelijk zijn.

De Quick Scan is ook een goed vertrekpunt om de consequenties van nieuwe functionele wensen te kunnen inschatten, en te toetsen of voorgenomen investeringen wel passen in het totaalplaatje. Getoetst wordt of voorgenomen investeringen misschien eenvoudiger en/of kosten efficiënter kunnen  worden uitgevoerd.

Hoofdpunten die in deze Quick Scan aan bod komen zijn o.a.;

 • Verkenning van het applicatielandschap
 • De gerealiseerde business enabelers en de gewenste business enabelers
 • De functionele architectuur
 • De inrichting van de telecommunicatie
 • De Governance van de informatievoorziening
  • Prioritering
  • Aansturing
  • Kosten toerekening
  • Communicatie
 • Budget, formatie en andere kostenposten
 • De infra architectuur
 • De Beheersomgeving
  • De tooling
  • Applicatiebeheer
  • Systeembeheer
  • Netwerkbeheer
  • Aansturing externe Leveranciers
 • De beveiliging
  • Applicaties
  • Infrastructuur
  • Integriteit van de data
  • Privacy
  • Continuïteit van de informatievoorziening
  • Calamiteiten
 • De opzet van ontwikkeltrajecten
  • Analyse
  • Projectmanagement
  • Ontwikkelstrategie
  • Toetsing op toekomstvastheid en inpasbaarheid in de architectuur
  • Keuzes voor Sourcing
  • Testen
  • Delivery

Let wel deze Quick Scan is een goedkope manier om een totaalbeeld te ontwikkelen en biedt een zeer goed uitgangspunt om probleem en aandachtspunten op te sporen en te verbeteren, maar is alleen gebaseerd  op  interviews. Daar waar situaties mooier worden voorgesteld, dan in de praktijk geïmplementeerd, kan dit een verkeerd beeld opleveren. Daar waar de situatie niet bekend is, of er vermoedens zijn van afwijkingen, kan dit beter gewoon worden aangegeven.

De conclusies en aanbevelingen van de Quick scan worden vastgelegd en met u besproken. All Integrated is u vanzelfsprekend graag van dienst bij de nadere analyse, en het uitwerken en uitvoeren van de verbeterpunten.

De benodigde tijd voor een All Integrated 360° Quick Scan zijn afhankelijk van de grote en complexiteit van uw organisatie, maar zal in de regel tussen de 1 en 5 dagen liggen.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons. Dan kunnen wij wat meer vertellen over onze aanpak en kunnen we voor u een op maat gemaakte offerte opstellen.

Informatievoorziening, management en automatisering